YHTEYS   

Vahvista yhteyttä tietoisuuteesi kokemaan turvaa, luottamusta, selkeyttä ja rakkautta.  

Opi löytämään sisäinen turva, luottamus, vastauksia ja ykseys sisältäsi. Kaikki on jo olemassa. 

 

Kaipaatko kokea sisäistä turvaa, pelottomuutta, yhteyttä omaan korkeimpaan ja ykseyteen? Tunnetko olevasi epävarma sisäiselle informaatiolle etkä uskalla toimia sen mukaan? Huomaatko etsiväsi turvaa ihmisistä, rahasta, olosuhteista sitä koskaan niistä löytämättä?

Haluat selkeän yhteyden todelliseen omaan itseesi eli omaan korkeimpaasi. Sitä kutsutaan myös tietoisuudeksi. Se on versio itsestä, joka ei elä erillisyyden maailmassa. Sillä on tietoa, neuvoja, rakkautta ja turvaa antaa meidän ihmisversiolle yltäkylläisesti. 

Olemme ihmisyyden rankoissa kokemuksissa menettäneet yhteyden tähän osaan itseämme. Uuden ajan ihmisenä sinun on tullut aika palauttaa tuo yhteys ja alkaa elämään omasta korkeammastasi käsin. 

Yhteydessä todelliseen omaan itseesi koet turvaa, rakkautta ja selkeyttä.  

Yhteys kurssi 

Kuukauden pituinen yhteyden vahvistus omaan korkeimpaan.

Mitä Yhteys kurssilla opitaan:

 • Vapaudut sisäisestä turvattomuuden tunteesta 
 • Opit luottamaan sisäiseen ohjaukseen uudella tavalla 
 • Tulet selkeyteen mihin kulkea seuraavaksi
 • Löydät ykseyden rakkauden itsestäsi.

TURVATTOMUUS

Turva ei koskaan tule löytymään itsen ulkopuolelta. Eikä turvattomuuden tilalle tule turvaa pelkästään sillä, että käy läpi asioita mistä turvattomuuden kokemus syntyi. Yhteys oma korkeimman kanssa auttaa ymmärtämään miten kokemukset ovat palvelleet sielun kasvua ja mikä on ollut niiden tarkoitus.

EPÄLUOTTAMUS

Epäluottamus sisäiseen ohjaukseen herää, kun ohjauksen mukaan tehdyt valinnat ovat tässä tai toisessa elämässä johtaneet mielen negatiivisina pitämiin kokemuksiin.

Olemalla yhteydessä tietoisuuteesi alat ymmärtää, että kaikki kokemukset ovat lopulta neutraaleja. Olemme vain ihmisyydessä määrittäneet mielen tasolta asiat joko hyviksi tai huonoiksi. Toimimalla sisäisen ohjauksen mukaisesti saamme tarpeelliset kokemukset sielun kasvamiseen, riippumatta siitä ovatko ne mielen mielestä hyviä tai huonoja. Sattumaa ei ole.  

EPÄSELVYYS

Epäselvyys mihin kulkea seuraavaksi tuhlaa yksittäisestä inkarnaatiosta paljon aikaa. Olemme tehneet sielunsuunnitelman tähän elämään, joka sisältää tiettyjä tapahtumia.

Nämä tapahtumat aktivoituvat, kun saavutamme tietyn värähtelytaajuuden eli tietoisuuden tason itsemme kanssa. Sen sijaan, että suunnitellut tapahtumat olisi sidottu ikään tai olosuhteisiin, ne on sidottu taajuuteen.

Kun elämme yhteydessä, saamme selkeitä ohjeita mitä tehdä, jolloin viemme itseämme optimaalisella tavalla kohti seuraavaa taajuutta. Tietoisuutemme ohjaa tätä prosessia ja yhteys tietoisuuteen antaa selkeät ohjeet miten toimia.

ERILLISYYS

Ihmistasolla olemme ehdollistaneet rakkauden, jolloin kokemus ykseyden rakkaudesta on vieras. Sen kokeminen on elämää muuttavaa, sillä samalla kun tavoitat itsessäsi ykseyden rakkauden, tavoitat kokemuksen kuulumisesta kaikkeuteen.

Ilman yhteyttä omaan korkeimpaamme, joka paistattelee koko ajan ykseyden rakkauden valossa, on mahdotonta kokea erillisyydessä ykseyden rakkautta.

Yhteys todelliseen itseen tuo ykseyden rakkauden kokemuksen arkeesi, jolloin voit kirjautua siihen milloin tahansa.  

 

Tule Yhteyteen 99€ >>

Yhteys kurssin sisältö ja toteutus   

 

 • Yhteyskurssin opiskelu jakautuu neljään osioon, jossa jokaisella kerralla meillä on oma teema ja harjoitteet yhteyden muodostamiseen omaan korkeimpaan
 • Sinulle muodostuu omia luontaisia ja lempitapoja olla yhteydessä tietoisuuteesi
 • Teemme harjoituksia yhdessä jokaisella valmennuskerralla ja saat myös harkkoja itsenäiseen harjoitteluun 
 • Materiaalit ovat käytettävissäsi toistaiseksi 
 • Voit osallistua live valmennuksiin tai katsoa videot jälkikäteen. Saat tukea livenä halutessasi tai voit jättää kurssin ajan kysymyksiä, joihin vastaan valmennuksissa.   
 • Kurssiajankohdat livevalmennuksiin (tallenne katsottavissa 24h sisään valmennuksesta): 
  • Ke 15.5. klo 18-19.30 Sisäinen turva
  • Ke 22.5. klo 18 - 19.30 Luottamus
  • Ke 29.5. klo 18-19.30 Selkeys
  • Ke 5.6. klo 18-19.30 Ykseyden rakkaus
 • Anna oman korkeimpasi ohjata päätöksenteossa, jos saat hyvän fiiliksen kurssista, se on korkeimpasi kutsu tulla vahvempaan yhteyteen
 • Käymme 4 viikon aikana läpi turvattomuuden, intuitioon luottamattomuuden, epäselvyyden ja erillisyyden haasteet läpi. Saat jokaiseen teemaan tietoisen perspektiivin, harjoituksia ja kokemuksen transformaatiosta.

 •  Lämpimästi tervetuloa Yhteyteen ❣️

Tule mukaan, aloitetaan pian 99€ >>

Vahvista yhteyttä tietoisuuteesi kokemaan turvaa, luottamusta, selkeyttä ja rakkautta.

Yhteys kurssin syntytarina 

Sain kanavoidun kehotteen alkaa opettamaan sisäistä yhteyttä, sillä yhteyden puute aiheuttaa tietoisille ihmisille tällä hetkellä eniten haasteita. Kun emme koe yhteyttä itseemme, emme koe yhteyttä kaikkeuteen ja siten pidämme itseämme edelleen erillisinä.  

Yhteyden puute aiheuttaa monenlaisia haasteita. Ulkoisen todellisuuden murentuessa koemme pelkoa ja turvattomuutta tulevasta. Intuition ohjaukseen luottaminen on haastavaa, kun intuitio ehdottaa toimimaan hyvin eri tavalla kuin aiemmin.

Oma elämäntilanne voi tuntua pitkään epäselvältä ja ei ole kirkkautta mihin suuntaan kulkea seuraavaksi. Pelottaa tehdä ratkaisuja ilman sisäistä varmuutta. Myös yksinäisyyden ja erillisyyden kokemukset nostavat päätään, kun yhteys sisäiseen rakkauteen ei ole vielä vahvistunut.  

Tämä kurssi on vastaus ydinhaasteisiin, jotka ovat monen paikallaan polkevan elämäntilanteen taustalla. Yhteys todelliseen omaan itseen antaa luottamuksen ja turvan lisäksi vastauksia suoraan omalta korkeimmaltasi. Selkeys mitä tehdä ja mihin päin kulkea. Ilman suuntaa elämä menee haahuiluksi. Ilman sisäistä turvaa haemme sitä itsemme ulkopuolelta. Sisäisen rakkauden kokemuksen puuttuessa on vaikea valita itsensä.  

Vain valitsemalla itsesi voit tulla tasapainoon ja harmoniaan. Se on suurimpia opetuksia mitä uusi aika meille opettaa. 

Mulle on sanottu, että meidän on tullut aika tietoisesti astua olemaan oma korkeimpaamme. Uuden ajan aikajanoilla astumme ulos selviytymiseen pohjautuneesta elämäntavasta eli pelkopohjaisesta elämästä ja siirrymme olemisen eli luottamuksen tilaan. Oleminen ei tarkoita tekemättömyyttä, vaan se tarkoittaa turvasta, luottamuksesta ja rakkaudesta käsin elämistä. Selviytymismoodissa on mahdoton tavoittaa näitä.  

Mun nimi on Kaisa W Koskinen ja olen tietoisuuden laajentaja. Autan elämään ilossa ja rakkaudessa sekä tuen siirtymää tietoisuuden uuteen aikaan. Olen toiminut valmentajana 15 vuotta ja elän linjautuneena omaan korkeimpaani.   

Liity mukaan Yhteys kurssille 99€ >>

Kurssin ohjelma

Oma korkeimpasi odottaa kärsivällisesti, että olet halukas vahvistamaan yhteyttä tietoiseen osaan itseäsi.

Tietoisuus tarjoaa yhteyden kautta turvan tunteen, luottamuksen sisäiseen eli oman korkeimman ohjaukseen, selkeyden valintoihin ja kokemuksen ykseyden rakkaudesta.

Sulle on nämä kaikki saatavilla vahvistamalla ja siltaamalla itsesi vahvemmin omaan korkeimpaasi.

Opetan tällä kurssilla yksinkertaisin tekniikoin miten vahvistat yhteyttäsi. Olen käyttänyt näitä samoja tekniikoita satojen asiakkaideni kanssa ja ne toimivat kaikilla!  


Valmennus 1: Sisäinen turva 

Valmennus 2: Luottamus itseen (ja elämään)

Valmennus 3: Selkeyden saaminen

Valmennus 4: Rakkauden kokeminen (joka on jo sinussa) 

Palautteita Kanavointikurssilta, jossa opeteltiin kanavoinnin ohella yhteyttä omaan korkeimpaan:

 

Aino:   

”Kurssi oli ehkä jopa merkittävämpi minulle mitä osasin edes aluksi kuvitella. Sen avulla sain konkreettisia työkaluja omalle henkiselle polulleni. Yhteyden saaminen mm. korkeimpaan itseeni ja muihin moniulotteisiin olentoihin on antanut luottamusta omaan polkuuni. Se on tuonut iloa ja kimalletta lisää arkeen sekä myös armollisuutta. On lohdullista, kun viestit mitä mulle näytetään, ovat täynnä lempeyttä ja rakkautta!”

 

Tule luottamukseen >>

Johanna: 

”Olen nykyään päivittäin yhä vahvemmassa vuorovaikutuksessa korkeimpaan itseeni ja voin luottaa siihen, että minulle kerrotaan, jos joku tärkeä asia on päässyt unohtumaan. Olen saanut välittää informaatiota eteenpäin myös ystävilleni, minkä koen suurena etuoikeutena. Kiitos vielä kerran Kaisa!”

Tule löytämään turva >>

Auli: 

”Kurssi oli minulle käänteentekevä. Tuntuu, että olen saanut yhteyden useampaan ulottuvuuteen. Välillä informaatio on selviä viestejä, välillä puhdasta energiaa. Välillä aika humoristista. Aina rakkaudellista. Tavallaan kaikki on muuttunut, vaikka se taidan lähinnä olla minä, joka on muuttunut. Eli kaikki 😄.”

Löydä ykseyden rakkaus itsestä >>

Mitä voit odottaa Yhteys kurssilta?


Löydät oman tapasi olla yhteydessä ja miten tarjoat itsellesi oman korkeimpasi tukea. Pääset kokemaan turvaa, luottamusta ja yhteyttä. Opit kirjautumaan tietoisuuteesi aina halutessasi. Vastaanotat korkeimpasi informaatiota selkeyden saamiseksi ja saat rakkaudellista tukea omaan arkeen.  

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan >>

Opi olemaan yhteydessä!


Oma korkeimpasi odottaa kärsivällisesti, että olet valmis olemaan yhteydessä ja vastaanottamaan informaatiota sekä turvaa tältä osalta itseäsi. Olet valmis yhteyden vahvistamiseen, kun saat siihen sisäisen kutsun. Olen opettanut satoja ihmisiä olemaan yhteydessä  korkeimpaansa, sääkin opit sen satavarmasti❣️

 

Liity nyt ja opi yhteyttä >>

Yhteys kurssi

99€

Liity mukaan valmennukseen

 • Löydä tasapaino kokemalla turvaa
 • Tule luottamukseen oman elämänpolkusi täydellisyydestä
 • Tule selkeyteen mitä haluat ja miten viet itsesi uuteen kohtaan
 • Koe rakkaus itsessäsi olemalla yhteydessä 
Opi olemaan yhteydessä omaan korkeimpaasi >>

Pahin mitä voi tapahtua 

Pahinta mitä voi tapahtua tällä kurssilla on vanhoista ajatusmalleista irtipäästäminen.

Ajatuksiinkin voi rakastua, mieli voi tykästyä mässyttelemään aina samoja keloja. Ne tuo sille tietynlaista turvan tunnetta, vaikkeivät itse ajatukset tunnu hyviltä.

Kun vahvistat yhteyttä tietoisuuteesi, tulet hyvin tietoiseksi siitä milloin valitset märehtiä. Ja saatat päättää olla valitsematta märehtimisen, sillä se ei tunnu enää hyvältä.  

Paras mitä voi tapahtua

Parasta mitä sulle voi tapahtua tämän kurssin myötä on huolettomuuden tila.

Mitä jos et enää osaisi olla oikeastaan yhtään mistään huolissasi? Millaista olisi elää täydessä luottamuksessa oman elämän asioiden järjestymisen osalta? Entä miltäköhän se tuntuisi, jos kokisi turvaa ulkoisista olosuhteista huolimatta ja sisäisesti vain tietäisi asioiden järjestyvän parhaalla mahdollisella tavalla?

Se on täysin mahdollista, sillä se on oma kokemukseni tietoisuuden kanssa vahvassa yhteydessä elämisestä!  

Anna tietoisuutesi johdattaa

Siirtymä pelkopohjaisesta tavasta tehdä valintoja rakkaudesta ja vapaudesta käsin tehtyihin valintoihin ei aina ole helppo. Sen matkan meistä uuden ajan ihmisistä kuitenkin jokainen tulee tekemään. 

Matkan varrella mieli jaksaa kyseenalaistaa hyvin monen asian. Lopulta kuitenkin olet oppinut jo elämäsi varrella tähän saakka, että kaikki parhaat valinnat on tultu tehtyä sydämellä.

Olkoon se todisteena oman sisäisen yhteyden ja tietoisuuden ohjauksen täydellisyydestä. Sisin tietää, mutta mieli epäilee. Mieli pelkää, mutta sisin ohjaa toimimaan pelosta huolimatta ❣️ 

 

 

Kysymyksiä ja vastauksia